Placení poplatků ve ŠD a ŠK.

Poplatky za Školní družinu a Školní klub.

Poplatky školní družina.
Poplatky se platí bezhotovostní přes účet ZŠ. (či po domluvě ve ŠD)
Platí se za období: září až prosinec a leden až červen.
100,- Kč měsíčně (ranní i odpolední docházka a zájmová činnost)
  50,- Kč 2x zájmová činnost a polední přestávka
  25,- Kč 1x zájmová činnost a polední přestávka

Poplatky ve školním klubu.
PLACENÍ ZA POLEDNÍ PŘESTÁVKU 4., 5.třídy.   
se platí hotově vychovatelce v ŠD (ŠK)
  80,- Kč za dobu září - prosinec
120,- Kč za dobu leden - červen
200,- Kč celý školní rok


Vzhledem k bezpečnosti žáků o polední přestávce (v době mezi vyučováním) doporučujeme pobyt ve školní družině či klubu.
Žáci jinak musí opustit budovu školy i prostranství okolo školy.

Platí se v hotovosti ve Školním klubu pro žáky 6. - 9. tříd:
50,- Kč pernamentka ŠK na 10 návštěv aktivit o polední přestávce

Ti co chodí do ŠD na kroužky platí jako v ŠD.