Provoz Školní družiny a klubu.

PROVOZ ŠD: ráno od  6:00 do 7:40 hodin 
                         odpoledne do 16, 30 hodin

PROVOZ ŠK: 5. - 9. ročníku o volných hodinách dle rozvrhu.