Nabídka kroužků ŠD.

Zájmová činnost 1x týdně:

Pro žáky 1. tříd     - Sportovní a míčové hry, Dovedné ruce a správná děvčata

Pro žáky od 2. tříd- Sportovní  a míčové hry, Dovedné ruce a správná děvčata 

Pro žáky od 3. do 5. tříd- Florbal, Dovedné ruce a správná děvčata, bruslení říjen až březen