Vítejte na našem webu ŠD a ŠK.

 ŠKOLNÍ DRUŽINY a ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ T. G. MASARYKA v NÁCHODĚ

PROVOZ ŠD:
                    - ráno od 6:00 do 7:40 hodin   
                    - odpoledne do 16,30 hodin                    

Školní družinu navštěvují  žáci 1. - 5. ročníku ( 5. ročník jen při volných místech). 
Školní klub  5. - 9. ročníku o volných hodinách dle rozvrhu.
(tělocvična, herna a  další aktivity s pedagogickým dozorem.)